What we're about

Stichting Code for NL is het Nederlandse netwerk van developers en designers die samenwerken aan een open en eerlijke digitale overheid en samenleving.

Ons doel is de succesvolle digitale transformatie van gemeenten, andere overheden en de samenleving als geheel.

Code for NL is governing partner van het internationale Code for All (https://codeforall.org/) netwerk.

Meetup thema's:

- ethiek in tech: socratische discussies over ethiek in de dagelijkse werkzaamheden van developers en designers.

- transparantie van algoritmes: gezamenlijke code review sessies waarin we algoritmes en codebases onder de loep nemen, en verbeteringen in kwaliteit en leesbaarheid bespreken.

- designsysteem: het komen tot herbruikbare componenten/elementen voor design en development van applicaties voor de overheid.

- clarity use cases: het delen van successen en faalverhalen over de implementatie van open source software in de praktijk.

Onze meetups vinden plaats door heel Nederland. Wil je een locale meetup organiseren? Neem gerust contact met ons op!

Voor meer informatie en de complete evenementenkalender, inclusief partner-meetups, kun je kijken op http://www.codefor.nl .

Upcoming events (1)

Samen de Standard for Public Code beter maken

Adyen Local Office

Overheden worden meer en meer digitale dienstverleners, en daarmee wordt software-ontwikkeling core business. Wetten, beleidsregels en programmacode raken steeds meer met elkaar vervlochten. Deze programmeercode moet daarom aan bepaalde (democratische) eisen voldoen. De Standard for Public Code is een handleiding voor het opzetten en onderhouden van publieke IT-projecten. Samen met de Foundation for Public Code nemen we in deze meetup de Standard versie 0.1.1 door (https://standard.publiccode.net), en leveren we input voor de volgende versie.

Past events (16)

Ethiek in tech, in de dagelijkse praktijk

The Hague Tech

Photos (36)