Aligning Public Tech - Unconference

Code For NL
Code For NL
Public group
Location image of event venue

Details

Ben jij werkzaam in of rondom de public tech, en wil je graag kijken of je slimmer kunt samenwerken met projecten en organisaties in het werkveld? Kom dan naar deze unconference.

Achtergrond

Code for NL is het Nederlandse netwerk van developers en designers die samenwerken aan een open en eerlijke digitale overheid en samenleving. Ons doel is de succesvolle digitale transformatie van gemeenten, andere overheden en de samenleving als geheel.

We zien dat er veel initiatieven, projecten en organisaties (hierna: organisaties) binnen en buiten de overheid zijn die werken aan dezelfde of gerelateerde doelen. We geloven dat er kansen zijn om strategischer met elkaar samen te werken, zodat we onze doelen beter kunnen bereiken. Daarom willen we in een open unconference setting de belangrijkste mensen van vergelijkbare organisaties leren kennen, om te zien hoe we op inhoud kunnen samenwerken.

Waarom deelnemen?

- Je krijgt een beter overzicht van welke organisaties en initiatieven er zijn in Nederland op het gebied van public tech / civic tech / gov tech / tech for good / etc.. Je hoort ook over zaken die nog in de pijplijn zitten.
- Je krijgt een beter idee welke thema’s belangrijker worden de komende jaren.
- Je kunt werken aan strategische afstemming met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven (wie doet wat).
- Je kunt kansen zien om samen te werken aan projecten, om gezamenlijk projecten op te starten, om gezamenlijk op te trekken in communicatie, om gezamenlijk het overheidsbeleid te beïnvloeden, etc.
- Je breidt je netwerk uit met mensen die op relevante posities binnen en buiten de overheid zitten.

Doelgroep

We zoeken samenwerking met organisaties op het gebied van civic tech / gov tech / public tech / tech for good / etc. De primaire doelgroep zijn de bestuursleden / verantwoordelijken van deze organisaties. Anderen zijn ook welkom, indien ze de intentie hebben om na de bijeenkomst ook actief de resulterende projecten op te pakken (met andere woorden: het moet geen praatgroep worden, het draait om de uitkomsten).

Opzet

Ochtend:
Inloop 9:00-9:30, gevolgd door korte pitches van elke organisatie. Contacteer [masked] als je ook wilt pitchen.

Middag:
- Unconference stijl: mensen kunnen een onderwerp aandragen en pitchen, vervolgens voeren we hier gesprekken over.
- Wrap up: komen er projecten / thema’s / kansen naar voren die we concreet op kunnen pakken? Zo ja, wat is daar nog voor nodig? Wie helpt? Wat zijn de vervolgacties? Wie pakt de leiding?

Organisaties die al komen

Code for NL, Foundation for Public Code, Waag, Common Ground, Stichting Financieel Paspoort, Novum Innovatielab, Open State Foundation, Open Knowledge België, e.a.

We zijn te gast bij Common Ground van VNG Realisatie.