Past Meetup

Code4Space #2

This Meetup is past

35 people went

Location image of event venue

Details

[English version below]

Podczas drugiego spotkania z cyklu Code For Space będziemy mieli dwie bardzo ciekawe prezentacje.

1. Jan Miedzik w prezentacji “Dokumentować czy kodować” opowie o specyfice realizowania projektów w sektorze kosmicznym.
- Dlaczego dokumentacja jest ważna?
- Ile jest dokumentacji w projektach dla ESA?
- Cykl życia projektu (Project kick-off, Preliminary design reviews (PDR's)

Jan Miedzik jest kierownikiem sekcji przetwarzania danych satelitarnych oraz aplikacji Earth Observation w firmie GMV. Zatrudnia ona 1400 osób na całym świecie, ma biura m.in. w Hiszpanii, USA, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Działa w branży kosmicznej i aeronautycznej, cyberbezpieczeństwie, bankowości i wielu innych.

2. O nowoczesnych technologiach high-tech wykorzystywanych w przemyśle kosmicznym i astronautyce opowie Matt Harasymczuk – pilot, badacz w dziedzinie bioastronautyki, software i aerospace engineer, który obecnie pracuje w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Porozmawiamy m.in. o zastosowaniach technologii wirtualnej rzeczywistości w symulacjach wyjścia w przestrzeń kosmiczną czy o wykorzystywaniu okularów Google Glass i Occulus Rift w pracach astronautów. Opowie też o nowoczesnych technologiach stosowanych w marsjańskich habitatach, w których podczas misji kosmicznych mieszkają astronauci.

Ten meetup jest organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego - Polish Space Professionals Association (http://www.pspa.pl/index.php/pl/).

////////EN////////
During our second meetup, we are going to hear two interesting talks.

1. Jan Miedzik in his presentation "Document or code" will tell us about specifics of creating software projects in space sector.
- Why documentation is important.
- How much documentation you can find in ESA projects?
- Project life cycle (kick-off, preliminary project reviews (PDR)

Jan Miedzik is head of the Payload data processing section and the EO application in GMV. The company employs 1400 people all around the world, with offices in Spain, US, France, Germany, UK and Poland. GMV works in space, areonautics, cybersecurity and banking industries to name the few.

2. Matt Harasymczuk will tell us about high-tech technologies used in space industry and astronautics. He is a pilot, bioastronautics researcher, software and aerospace engineer, who works currently for European Space Agency.

Matt will tell us about using virtual reality in EVA (extra vehicular activity) simulations, using Google Glass and Occulus Rift in astronaut training. Other aspect of his talk will be about using high-tech technologies in simulated Mars analog habitats.

This meetup is organized with partnership with Polish Space Professionals Association (http://www.pspa.pl/index.php/en/).