What we're about

Compile är ett gratis och öppet forum för utvecklare och datorintresserade, där i princip vem som helst får prata om vad som helst så länge som det inte tråkar ut publiken. Till skillnad mot användargrupper finns det inget styrt tema, utan tanken är att blanda alla plattformar och tekniker för att inspirera och underhålla, och försöka hitta tillbaka till det som faktiskt gör datorer och teknik till roliga verktyg.

Past events (7)

Have you ever retired a human by mistake?

Frilagret (Lagerhuset)

It's life Jim, but not as we know it

Frilagret (Lagerhuset)

Photos (2)