What we're about

Coruña JVM User Group (ou CoruñaJUG que é máis corto) é unha comunidade técnica nacida en Coruña co propósito de xuntar a profesionais e aficionados dispostos a compartir experiencias, aprender e divertirse cas linguaxes que se executan na JVM (Java, Groovy, Scala, Kotlin, etc.).

Principalmente as reunións e eventos van dirixidas a programadores, pero non se descartan outro tipo de temáticas, por exemplo de sistemas ou incluso de xestión de proxectos.

Past events (61)

"API-First with AsyncAPI" con Ivan Garcia

Sngular A Coruña

"Escalando servicios GraphQL con Federation" con Carlos Cortizas

Sngular A Coruña

"Start hunting the bugs - Mutation Testing" con Sven Ruppert

Sngular A Coruña

"Reimagining Java for the Age of Cloud" con Ben Evans

Sngular A Coruña

Find us also at