What we're about

VARFÖR?
Creative AI är ett nätverk för att bygga upp en samverkan runt AI i Örebro med nära koppling mot näringslivet.

Bakom nätverket står Creative House tillsammans med Epiroc och AI Impact Lab (Örebro Universitet).

Vi ser ett behov om att samla kompetens runt AI och maskininlärningapplicerad inom Örebros näringsliv. Syftet är att generera mer kunskap kring AI både kring affärsmodeller och teknik samt sätta Örebro på AI-kartan.

Vi som träffas är personer med olika kunskaper inom AI, både tekniskt och kommersiellt.

Det är en blandning av affärsnytta och teknik. Vi träffas en gång per månad med en gemensam lunch där vi delar ideér, erfarenheter, olika case samt teknologier.

Creative House står för samordningen av nätverket och vi träffas primärt i lokalerna i Älvtomtagatan 12 i Örebro men också på Örebro Universitet och på Epiroc.

Vill man hänga på en gång för att se om nätverket är för dig innan man blir medlem är det helt ok!

Past events (5)

Lunch at AI Impact Lab

Online event

Online Lunch with AI Impact Lab and AI Innovation of Sweden
Creative AI Lunch & Workshop

Creative House

Photos (44)