Swift ARC, upravljanje meemorijom, retain cycle i još...

Details

Za pravljenje kvalitetnih, efikasnih i robusnih aplikacija za iOS, neophodno je dubinsko razumevanje toga što se dešava u memoriji kada se objekti kreiraju i uklanjaju.

Swift je veoma konzistentan jezik kada je u pitanju upravljanje memorijom, ali je za pravo programiranje ipak neophodno i znati šta se dešava ispod haube.

Neke od tema koje ćemo obraditi su:

• načini instanciranja struktura i klasa
• kopiranje "by value" i "by reference"
• Automatic Reference Counter (ARC)
• mehanizam uklanjanja instanci
• kako nastaje retain cycle
• kako pratiti potrošnju memorije
• alati Xcode-a koji mogu pomoći
• slabe, jake i neposedovane reference
• i još mnogo toga

Nivo predavanja će biti - visoko tehnički.