What we're about

Vårt formål er:

Å være en møteplass for å diskutere nye ideer og erfaringer med smidige utviklingsmetoder som Scrum, Lean Software Development og Kanban.

Målgruppe:

Utviklere, teamfasilitatorer, produkteiere, kunder og ledere.

Vi arrangerer:

* Medlemsmøter - gratis kveldsmøter/frokostmøter med innledere og diskusjon
* Seminar - seminar som gir praktisk trening og mer kunnskap om enkeltområder.
* Konferanse - vi bidrar med sesjoner på Trondheim Developer Conference (http://trondheimdc.no/)

Smidig er en faggruppe under DND Trøndelag, se mer på våre nettsider (http://www.dataforeningen.no/smidig-utvikling.134430.no.html).

Past events (23)

Retrospektiver - En motor for kontinuerlig forbedring

NTNU Kalvskinnet

Trondheim Developer Conference 2019

Clarion Hotel Trondheim

Hva i all verden er en Agile Coach?

ITsjefen AS

Photos (16)