Next Meetup

Agile development and technical debt
Antonio Martini fra UiO innleder om hvordan håndtere teknisk gjeld i smidige prosjekter. I tillegg blir det tid og anledning til spørsmål, svar og diskusjon. BIO: Antonio Martini is Associate Professor at University of Oslo. Antonio is also Principal at CA Technologies, Strategic Research in Barcelona thanks to a two-year EU grant. Antonio has worked (and still collaborates) with several Nord-European companies such as Ericsson, Volvo, Siemens, etc. both conducting research and consultancy with them on Continuous Architecture and Technical Debt Management (Innledning/foredrag blir på engelsk)

Digs

Olav Tryggvasons gate 30 · Trondheim

What we're about

Vårt formål er:

Å være en møteplass for å diskutere nye ideer og erfaringer med smidige utviklingsmetoder som Scrum, Lean Software Development og Kanban.

Målgruppe:

Utviklere, teamfasilitatorer, produkteiere, kunder og ledere.

Vi arrangerer:

* Medlemsmøter - gratis kveldsmøter/frokostmøter med innledere og diskusjon
* Seminar - seminar som gir praktisk trening og mer kunnskap om enkeltområder.
* Konferanse - vi bidrar med sesjoner på Trondheim Developer Conference (http://trondheimdc.no/)

Smidig er en faggruppe under DND Trøndelag, se mer på våre nettsider (http://www.dataforeningen.no/smidig-utvikling.134430.no.html).

Members (187)

Photos (8)