What we're about

SPOUG er en gratis ERFA gruppe som retter sig mod folk som arbejder med SharePoint og Office 365 til dagligt, både inden for adoption, forretning, drift, udvikling og planlægning. Formålet med gruppen er erfaringsudveksling og vidensdeling inden for alle dele af SharePoint og Office 365.

Upcoming events (1)

SPOUG ERFA møde om PowerApps case: Nets har solgt Betalings Service

Kom til ERFA-møde, den 29 Juni hos SPOUG og mød Niels Gregers Johansen fra Nets.

Nets har frasolgt dele af sin forretning til MasterCard, herunder Betalingsservices. I den forbindelse er medarbejdere blevet flyttet til en ny Office 365. Nets er i en overgangsperiode forpligtet til at forsat at levere de samme services som tidligere.

Møde tager udgangspunkt i Business cases om PowerApps:

Niels har været involveret i at tilpasse 2 PowerApps løsninger til det nye setup, én som benytter Custom Connectors og SQL, en anden som er lavet i "ren" SharePoint . I det ene scenarie har vi valgt at dele løsning op i 2, i det andet at dele applikationen på tværs af tenants.

På mødet vil Niels gennemgå løsningernes arkitektur, og specielt de valg der er taget for at kontrollere licensomkostningerne. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet starter kl. 17 og varer ca. to timer. Vi afholder mødet via Microsoft Teams. Linket kan findes, efter man har tilmeldt sig Meetup arrangement på http://spoug.dk

Past events (24)

SPOUG ERFA møde om Office 365 og Azure Devops

Online event

Photos (15)

Find us also at