What we're about

SPOUG er en gratis ERFA gruppe som retter sig mod folk som arbejder med SharePoint og Office 365 til dagligt, både inden for adoption, forretning, drift, udvikling og planlægning. Formålet med gruppen er erfaringsudveksling og vidensdeling inden for alle dele af SharePoint og Office 365.

Past events (28)

SPOUG ERFA møde om Compliance i Microsoft 365 med afsæt i GDPR

Nykredit Realkredit A/S

Office 365 dinner / SharePint

Vestergade 29

Photos (15)

Find us also at