Past Meetups (11)

What we're about

SPBG er en gratis ERFA gruppe som retter sig mod folk som arbejder med SharePoint til dagligt, både inden for drift, udvikling og planlægning. Formålet med gruppen er erfaringsudveksling og vidensdeling inden for alle dele af SharePoint.

Members (358)

Photos (11)

Find us also at