What we're about

Warszawski oddział Data Community skupiający profesjonalistów zajmujących się platformą danych głównie firmy Microsoft. Spotykamy się w dwóch oddzielnych grupach: jedna ogólna a druga poświęcona wizualizacji danych (Warsaw Power BI User Group)

Past events (17)

Data Community Online - Azure Cosmos DB

Online event

133. Spotkanie Data Community - SSIS i SQL Managed Instance

Microsoft Polska

Photos (28)