Next Meetup

Data Science Warsaw #38 Przegląd studiów podyplomowych
Tym razem Data Science meetup nietypowo odbędzie się w poniedziałek 25tego czerwca. Spotkanie poświęcone będzie przeglądowi studiów podyplomowych z Data Science i Big Data, które są prowadzone w Warszawie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą metodą podnoszenia własnych kompetencji. W programie meetupu prezentacje poszczególnych kierunków i możliwość zadania pytań ich przedstawicielom. - Inżynieria danych Big Data (http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/inzynieria-danych-big-data/Strony/default.aspx), Szkoła Główna Handlowa - Data Science (http://datascience.ii.pw.edu.pl/datascience.html) algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data, Politechnika Warszawska - Big Data (http://datascience.ii.pw.edu.pl/bigdata.html) przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych, Politechnika Warszawska - Data Science w zastosowaniach biznesowych (http://datascience.wne.uw.edu.pl), Uniwersytet Warszawski - Data Science i Big Data w Zarządzaniu (https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/data-science-i-big-data-w-zarzadzaniu/o-studiach/), Akademia Leona Koźmińskiego - Big Data - Inżynieria dużych zbiorów danych (http://www.pja.edu.pl/studia-podyplomowe-kursy/podyplomowe/big-data), Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Po meetupie After Party! sponsorowane prze Nethone ( http://www.nethone.com/ ) - polską firmą dostarczającą zaawansowane rozwiązania antyfraudowe oraz z obszaru Business Intelligence Więcej o Nethone http://www.nethone.com FB: @NethoneAI https://www.facebook.com/NethoneAI/ , TT: @Nethone_ https://twitter.com/Nethone_ , Li: Nethone https://www.linkedin.com/company/nethone Zachęcamy też do subskrypcji newslettera ( https://tinyletter.com/datascience ), w którym informujemy o ciekawych wydarzeniach dotyczących Data Science w Warszawie i Polsce.

Sala 107 Wydział MINI PW

Koszykowa 75 · Warszawa

  Past Meetups (39)

  What we're about

  Data Science Warsaw is a community of data scientists based in Warsaw. We are a non-profit professional organisation dedicated to the free, open, dissemination of data science. We meet to discuss the tools, methods and technologies used to ingest, transform, explore, analyze; visualize data, obtain predictive ; prescriptive insight, develop data products, and exploit business opportunities from data products.

  The organizers of the Data Science Warsaw meeting are ICM (http://www.icm.edu.pl) and Foundation DataSci (http://datasci.eu/).

  Data Science Warsaw jest warszawską społecznością skupiającą data scientist. Jesteśmy organizacją non-profit działającą na rzecz upowszechniania informacji związanych z Data Science. Na spotkaniach rozmawiamy o narzędziach, metodach i technologiach stosowanych do pozyskiwania, przekształcania, badania, analizowania i wizualizacji danych. Dyskutujemy o możliwościach prognozowania, rozwoju produktów związanych z danymi i możliwości ich biznesowego wykorzystania. Organizatorami spotkań Data Science Warsaw są ICM (http://www.icm.edu.pl) i Fundacja DataSci (http://datasci.eu/).

  Members (4,297)

  Photos (64)

  Find us also at