What we're about

Data Science Warsaw is a community of data scientists based in Warsaw. We are a non-profit professional organisation dedicated to the free, open, dissemination of data science. We meet to discuss the tools, methods and technologies used to ingest, transform, explore, analyze; visualize data, obtain predictive ; prescriptive insight, develop data products, and exploit business opportunities from data products.

The organizers of the Data Science Warsaw meeting are ICM (http://www.icm.edu.pl) and Foundation DataSci (http://datasci.eu/).

Data Science Warsaw jest warszawską społecznością skupiającą data scientist. Jesteśmy organizacją non-profit działającą na rzecz upowszechniania informacji związanych z Data Science. Na spotkaniach rozmawiamy o narzędziach, metodach i technologiach stosowanych do pozyskiwania, przekształcania, badania, analizowania i wizualizacji danych. Dyskutujemy o możliwościach prognozowania, rozwoju produktów związanych z danymi i możliwości ich biznesowego wykorzystania. Organizatorami spotkań Data Science Warsaw są ICM (http://www.icm.edu.pl) i Fundacja DataSci (http://datasci.eu/).

Upcoming events (1)

Data Science Summit 2020

PGE Narodowy

[English version below] Zapraszamy na kolejną edycję konferencji 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 🤖 Spodziewajcie się jeszcze lepszego poziomu merytorycznego, wyższego komfortu uczestnictwa (przenosimy się na PGE Narodowy + online!), nowych opcji networkingowych, atrakcji i imprez towarzyszących. 📅 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡: 16/10/2020 🎙️ 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗣𝗘𝗔𝗞𝗘𝗥𝗦: podziel się swoimi doświadczeniami, wiedzą lub innymi przydatnymi informacjami. Formularz CfP znajdziesz pod adresem: www.DSSconf.pl/CfP 🤝 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗢𝗥𝗦: Zapraszamy do współpracy wszelkie organizacje zainteresowane rekrutacją i marketingiem. Prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na www.DSSconf.pl ✋ 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗩𝗢𝗟𝗨𝗡𝗧𝗘𝗘𝗥𝗦: Zostań wolontariuszem podczas #DSS20. Formularz dla zainteresowanych na www.DSSconf.pl 👍 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗪𝗨𝗝 𝗜 𝗗𝗢𝗗𝗔𝗝 𝗭𝗡𝗔𝗝𝗢𝗠𝗬𝗖𝗛: Twórzmy razem tę społeczność. Będziemy wdzięczni, jeśli ZAPROSISZ SWOICH ZNAJOMYCH na to wydarzenie :) Spodziewajcie się: ⚡ 𝗞𝗢𝗠𝗙𝗢𝗥𝗧: nowa lokalizacja – 𝗣𝗚𝗘 𝗡𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝘆. Przestronne sale, szerokie korytarze, wygodny dojazd. Od tej edycji również możliwość uczestnictwa 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 – dzięki specjalnej platformie oraz live streamingowi :) ⚡ 𝗠𝗘𝗥𝗬𝗧𝗢𝗥𝗬𝗞𝗔: jest dla nas najważniejsza i cały czas pracujemy nad jej jeszcze wyższą jakością. 𝟭𝟬+ ścieżek równoległych, 𝟭𝟬𝟬+ wystąpień od najlepszych polskich i zagranicznych prelegentów ⚡ 𝗗𝗟𝗔 𝗞𝗢𝗚𝗢? Program wydarzenia zainteresuje z pewnością wszystkich związanych z obszarem sztucznej inteligencji, DWH / big data, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych – od data scientist’ów, analityków, poprzez architektów, administratorów i programistów a skończywszy na kadrze kierowniczej ⚡ 𝗡𝗘𝗧𝗪𝗢𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚: roundtables, data blitz, preparty i afterparty, strefa VIP, liczne inicjatywy wspomagające dyskusje... --------------------------------------- Organizatorzy: Data Science Warsaw i Fundacja Academic Partners === EN === We invite you to the next edition of the 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 conference 🤖 Expect an even better level of content, higher comfort of participation (we are moving to PGE Narodowy + online!), new networking options, attractions and accompanying events. 📅 𝗗𝗔𝗧𝗘: 16/10/2020 🎙️ 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗣𝗘𝗔𝗞𝗘𝗥𝗦: share your experiences, knowledge or other useful information. You will find the CfP form at the address: www.DSSconf.pl/en/CfP 🤝 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗢𝗥𝗦: We invite all organizations interested in recruitment and marketing to cooperate. Please fill out the form at www.DSSconf.pl/en ✋ 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗩𝗢𝗟𝗨𝗡𝗧𝗘𝗘𝗥𝗦: Become a volunteer during DSS20. If you are interested fill out the form at www.DSSconf.pl/en 👍 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 𝗔𝗡𝗗 𝗔𝗗𝗗 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦: Let's create this community together. We would be grateful if YOU INVITE YOUR FRIENDS to this event :) Expect: ⚡ 𝗖𝗢𝗠𝗙𝗢𝗥𝗧: new location – 𝗣𝗚𝗘 𝗡𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝘆. Spacious rooms, wide corridors, easy access. From this edition also the possibility of participation fully 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 – thanks to a special platform and live streaming :) ⚡ 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧: is the most important for us and we are constantly working on its even higher quality. 𝟭𝟬+ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗹𝗹𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗵𝘀, 𝟭𝟬𝟬+ 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵𝗲𝘀 from the best Polish and foreign speakers ⚡ 𝗙𝗢𝗥 𝗪𝗛𝗢𝗠? The event program will certainly interest everyone associated with the area of artificial intelligence, DWH / big data, processing, analysis and data visualization – from data scientists, analysts, through architects, administrators and programmers to the management team ⚡ 𝗡𝗘𝗧𝗪𝗢𝗥𝗞𝗜𝗡𝗚: roundtables, ask the expert sessions, preparty and afterparty, VIP zone, numerous other initiatives supporting discussions --------------------------------------- Organizers: Data Science Warsaw and Academic Partners Foundation

Past events (53)

Call for Papers Data Science Summit 2020

Online event

Photos (96)

Find us also at