Statische website genereren met Hugo

Details

Vrije toegang.

Danny gaat vertellen over statische website genereren met Hugo. http://gohugo.io/