What we're about

SAFe Meetup Denmark ! Learn! Practice! Share war stories! This SAFe® Meetup is for those interested in learning and sharing stories on how to scale their Agile implementations using the Scaled Agile Framework® (SAFe®). Hosted by ConCor. If any questions call me 2560 2433 or write kd@concor.dk

Upcoming events (1)

SAFe® Meetup PI Planning

Nordea

På dette Meetup skal vi vidensdele omkring PI Planning. Vi får besøg af 4 RTEér, der fortæller om deres erfaringer med PI Planning, i de virksomheder hvor de arbejder. Herefter vil der være paneldebat, så vi kommer godt omkring erfaringer med f.eks. distribuerede teams. Program. - Netværke i kantinen og lidt forplejning - Nordea byder velkommen, V. Thomas Hansen (Group Agile Lead) - Manifestet og SAFe Meetup, V. Karina Nordvig - 4 RTEér fortæller om deres erfaringer - Paneldebat, V. John Skov - Afslutning og fælles selfie.

Past events (2)

SAFe® Meetup - LACE som transformations muskel

Photos (31)