Next Meetup

Slimme IT-oplossingen voor overheden. Is een Open City Platform het antwoord?
Sneller goedkopere, open, innovatieve en flexibele IT-oplossingen bouwen die een gepersonaliseerde e-dienstverlening mogelijk maken… het is een droom van alle gemeenten en overheden. De realiteit ziet er vandaag de dag vaak anders uit. Een versnipperd IT-landschap, moeilijk te onderhouden applicaties, dure oplossingen die telkens opnieuw het warm water uitvinden, langdurige implementatietrajecten, niet (snel) kunnen inspringen op nieuwe technologieën… we kennen het allemaal. Wat als het anders kan? Wat als we erin slagen om een high tech platform te bouwen - met kant-en-klare software bouwblokken die iedereen kan gebruiken om eigen IT-applicaties te (laten) bouwen? - dat ondersteuning biedt bij smart initiatieven en innovatieve uitdagingen? - waaraan iedereen kan bijdragen? - en waar we onze IT-expertise met elkaar kunnen delen en we elkaar kunnen helpen en versterken? V-ICT-OR en Digipolis Antwerpen onderzoeken de mogelijkheden van zo’n Open City Platform, waarop elke Vlaamse gemeente of overheidsdienst softwaretoepassingen zou kunnen bouwen en toch zijn eigenheid behouden. De inspiratiebronnen zijn het Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS) en de Vlaamse Virtuele Gemeente (VlaVirGem). Digipolis Antwerpen beschikt over de basis van het platform. V-ICT-OR gaat samen met een aantal pilootgemeenten aan de slag om hierop concrete oplossingen proberen te bouwen. Op donderdag 27 september vertellen we je graag alles over de resultaten, onze bevindingen en ambities. Tot dan! Agenda 9.30u Ontvangst 10u Verwelkoming door Franky Loveniers, gemeenteraadslid stad Antwerpen en voorzitter raad van bestuur Digipolis 10.15u Biedt een Open City Platform een oplossing voor de digitale uitdagingen van een overheid? 10.45u Het OCAPI (Open City API)-project: samen bouwen aan de fundamenten Wat omhelst het OCAPI-project en welke basiscomponenten ontwikkelen we samen met onze partners? 12.00u - lunch 13.00u Hoe kunnen we ‘smart city’ data inzetten om het hoofd te bieden aan de stedelijke uitdagingen? Wat leren we uit de Smart Zone proeftuin in Antwerpen? 13.30u Kunnen we de burger meer controle geven over zijn eigen data via blockchain? 13.45u Kunnen we de gebruikerservaring van de burger naar een hoger niveau tillen met artificiële intelligentie? 14.15u Mijn Tijden: een project van stad Antwerpen, gebouwd op het Antwerp City Platform as a Service 14.30u What’s next? Hoe ziet de toekomst van het Open City Platform eruit? Welke use case gaan we uitwerken? Wat zijn onze doelen en dromen? 15u Netwerking

Digipolis Antwerpen

Generaal Armstrongweg 1 · Antwerpen

  Past Meetups (39)

  What we're about

  This DigAnt Café meetup group aims to gather all those who want to co-create a future proof open source city platform that unlocks various apps and services.

  To meet this challenge, we’d like to partner with entrepeneurs, startups, students and all creatives in order to share experiences, knowledge, success, failure ;) and find solid and innovative solutions. And of course create, build and deploy them!

  We’ll present you a wide variety of topics: technology and technological components, platforms such as the City Internet of Things platform, future IT trends, developer techniques such as DevOps, Agile & Scrum, innovative organization structures such as The Responsive Organization, and so on.

  We’ll be inspired by touching keynote speakers, get to know eachother, share our experiences and have challenging talks.

  Want to join forces?

  For additional info and to receive first-hand news, also check our website http://antwerpen.digipolis.be .

  Members (2,144)

  Photos (317)