Skip to content

What we’re about

ENG:
Freelancing is more than just contracting part or full time for a client. It’s a specialised entrepreneurship where you offer your unique and highly skilled services on the market. To be successful at it, you have to think like a business person and also ensure that you have the skills to market and sell your services.

The purpose of Digital Freelancers meetup is to bring together community to share our best practices, resources and offer support to each other. Sometimes the most important support you can have is a peer that can give you honest feedback on your approach.

Some of the topics we want to cover in the upcoming meetups: pricing yourself, successful remote work, how to write proposals, and how to build a peer support network.

SLO:
Svobodnjaštvo je več kot le pogodbeno delo za stranke. Je posebna oblika poslovanja, pri kateri trgu ponujamo specialne in visoko kvalificirane storitve. Za uspeh v svobodnjaški karieri je potrebno razvijati spretnosti na področju poslovanja, trženja in prodaje.

Namen skupine “Digitalni svobodnjaki” je povezati in spodbuditi skupnost k deljenju dobrih praks, sredstev in ustvarjanju vezi, ki nam bodo morda v pomoč. Včasih ni boljše podpore od iskrenega mnenja drugega profesionalca.

Skozi srečanja bi se radi pogovarjali o postavljanju cen, uspešnem delu na daljavo, pripravi ponudb in se mrežili.