What we're about

Den här gruppen kommer att vara en grund för diskussioner, presentationer och erfarenhetsutbyte gälllande Docker.

Past events (11)

Debugging & Troubleshooting applications in Kubernetes

Needs a location

Test Automation in Distributed Systems

Needs a location

Docker tooling

Needs a location

Docker Open Space - bring all your questions!

Needs a location

Photos (29)