What we're about

This group is for anyone interested in Drupal. A group to meet Drupalers, share experiences, learn new skills and learn from each other. Aquest grup va dirigit a qualsevol interessat en el Drupal. Un grup on conèixer drupalers, compartir experiències, adquirir noves habilidtats i apendre els uns dels altres. Este grupo va dirigido a cualquiera interesado de Drupal. Un grupo donde conocer drupaleros, compartir experiencias, adquirir nuevas habilidades y aprender los unos de los otros. Grupo organizado por Drupal.cat

Past events (23)

Què he après venent Drupal 10 anys?

Lleialtat Santsenca

Backdrop CMS per a desenvolupadors Drupal

Bar Falstaff

El futur de Drupal i taula rodona Drupal vs Wordpress

Photos (28)

Find us also at