What we're about

Vanaf december 2021 zijn er voorlopig geen evenementen. Ik neem een pauze voor onbepaalde tijd!

From December 2021 there will be no events for the time being. I'm taking a break for an indefinite period of time!

BELANGRIJK: De bijeenkomsten zijn nu online (vanwege covid-19), via Zoom. De link voor een evenement wordt zichtbaar als je bent aangemeld.

IMPORTANT: The events are now online (because of covid-19), via Zoom. The link for an event becomes visible once you've signed up.

(English version below)

Het doel van deze meetup-groep is gelegenheden te scheppen om Nederlands te praten in een informele sfeer. Iedereen die in staat is en bereid is om (te proberen) in het Nederlands te communiceren, is van harte welkom. Je Nederlands hoeft zeker niet perfect te zijn. Nederlandse moedertaalsprekers zijn ook erg welkom.

De bijeenkomsten worden gehouden in een ruimte in een buurtcentrum, omdat ik de ervaring heb dat cafés vaak lawaaiig en druk zijn. Ik zorg voor koffie, thee, en koekjes, en vraag om een bijdrage van € 3 om de kosten te dekken. Voor Nederlandse moedertaalsprekers is het gratis.

UPDATE: Omdat de bijeenkomsten nu online zijn (vanwege covid-19) en ik minder kosten maak, heb ik dit veranderd naar een bijdrage van € 1.

Ik ben zelf een taalkundige, een talendocent en een taalliefhebber. Ik werk freelance voor taalkundige (software) projecten, en als docent. Taal is gewoon mijn ding!

Vragen? Stuur me een bericht, via Meetup of Skype (nike.van.heeswijk).

(English version:)

The aim of this meetup group is to provide opportunities to speak Dutch in an informal setting. Anyone able and willing to (try and) communicate in Dutch is very welcome. Your Dutch does not need to be flawless. Dutch native speakers are very welcome too.

The events are held in a room at a community centre, as in my experience cafes can be too noisy and crowded. I provide coffee, tea, and biscuits, and ask for a fee of € 3 in order to cover expenses. Dutch native speakers attend for free.

UPDATE: Because the events are now online (due to covid-19) and the costs are lower for me, I've changed this to a fee of € 1.

I myself am a linguist, a language teacher and a language lover. I work on freelance linguistic (software) projects, and in addition I teach. Language is simply my thing!

Questions? Please send me a message, via Meetup or Skype (nike.van.heeswijk).

Past events (105)

Conversatiecafé via Zoom (2 sessies)

This event has passed

€1.00
Conversatiecafé via Zoom (2 sessies)

This event has passed

€1.00
Conversatiecafé via Zoom (2 sessies)

This event has passed

€1.00
Conversatiecafé via Zoom (2 sessies)

This event has passed

€1.00