What we're about

Grupa je stvorena sa ciljem društvenog umrežavanja ljudi, koji dolaze sa ex-yu područja, a koji žive u Stuttgart-u i okolici, ili su se tek doselili. Cilj je odzavati periodične sastanke, na ranije dogovorenim lokacijama u Stuttgart-u, za sve one koji žele da, ostvare nove kontakte, razmjene iskustva, stvore i razmjene nove poslovne prilike, uz neobavezno druženje.

Upcoming events

No upcoming events