What we're about

‘Extinction Rebellion is noodzakelijk. Het politieke establishement heeft gefaald in het beschermen van de mensen tegen vervuiling, het voorkomen van het massale uitsterven van soorten op de aarde en het mogelijke uitsterven van de mensheid in de nabije toekomst. Daarom moeten we rebelleren om het voortbestaan van burgers en onze natuurlijke wereld te garanderen of we verliezen alles wat we liefhebben.’

‘The Extinction Rebellion is a necessity. Our political establishment has failed to protect its people from pollution, prevent further mass extinction of species on earth and prevent the possibility of human extinction in the near future. Therefore we must rebel to protect the livelihood of citizens and our natural world, or risk losing everything we cherish. ’

https://extinctionrebellion.nl/

https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionNL/

Past events (955)

General meeting XR Groningen

Online event

Luchtalarm Maastricht

Markt Maastricht

Luchtalarm! Dit is een noodgeval! Roermond

City Hall Roermond

Heading for Extinction (and what to do about it)

Online event

Photos (884)