• Voku no. 29 - XR special, part 1 (XR Amsterdam)

  Het Klokhuis

  greetingz earthlingz this week is a e(X)t(R)aordinarily special voku due to: EXTINCTION REBELLION gathering at the Klokhuis all REBELS are welcomed to share food and stories plus free drinks if its yo birthday vega(n) pre + main course for a small donation BRING CASH see u there x 🍏 https://www.facebook.com/events/2202807793173945/

 • Open Meeting (XR Den Haag)

  Grand Café Utopie

  -English below- Extinction Rebellion (XR) is een vreedzame, geweldloze beweging die de overheid eist actie te nemen tegen de klimaatcrisis. Een paar weken geleden organiseerde XR de grootste week van burgerlijke ongehoorzaamheid in de moderne geschiedenis - met demonstraties over heel de wereld. Dit is slechts het begin, we willen verder groeien! Op 22 maart houdt Extinction Rebellion Den Haag een introductiebijeenkomst voor nieuwkomers. We zullen uitleggen waarom de klimaatcrisis en de ecologische crisis zo urgent zijn. Ook vertellen we over de eisen van XR aan de Nederlandse overheid, over onze artistieke en onconventionele methodes van protestvoeren en de organisatiestructuur van de lokale XR-Den Haag groep. Wij nodigen nieuwe en oude rebellen uit voor deze open bijeenkomst! Doe met ons mee en help ons de planeet te redden 🌱🌍 We hopen je daar te zien! 💚 Locatie: Grand Cafe Utopie (Den Haag) Extinction Rebellion (XR) is a peaceful movement that demands governments to take action on the climate emergency we are in. A couple of weeks ago, XR organized the biggest week civil disobedience in modern history – with demonstrations taking place all around the world. But this is just the beginning and we want to keep growing! On the 22nd of May, Extinction Rebellion The Hague will hold an induction meeting for newcomers. We will explain the urgency of the climate and ecological crisis, XR demands to the Dutch government, our artistic and non-conventional methods of protest and the structure of XR The Hague local group. We invite new and old rebels to join this open meeting! Come join us and help us save the planet🌱🌍 Hope to see you there!!💚 Location: Grand Cafe Utopie (Den Haag) https://www.facebook.com/events/373216786622721/

 • Welcome and Introduction for New(ish) XR Rebels

  **Dutch follows English** We would like to welcome all new XR Rebels to the movement. This event will be an opportunity to find out a little more about XR: why we do what we do, organisation and structure, working groups, general questions, how to get involved and much more. Please feel free to come with others. Our movement is growing and we look forward to welcoming new people. Location: De Meevaart (Balistraat 48A, 1094 JN) **Dutch** Hierbij verwelkomen we graag alle nieuwe XR-rebellen in de beweging! Dit evenement is bedoeld om mensen kennis te laten maken met Extinction Rebellion: Wat we doen en waarom, organisatie en structuur, werkgroepen, algemene vragen, hoe je betrokken kan raken en nog veel, veel meer. Voel je vrij om anderen mee te nemen. Onze beweging is groeiende en we kijken er naar uit om nieuwe mensen welkom te heten. Location: De Meevaart (Balistraat 48A, 1094 JN) https://www.facebook.com/events/2084314251867690/

 • Heading for Extinction - and what to do about it! (XR Amsterdam)

  Vrije Universiteit Amsterdam

  Extinction Rebellion (XR) is an international movement that uses civil disobedience to prevent ecological destruction. We are students from Vrije Universiteit Amsterdam (VU) and we have organised this awesome talk (in English) by a member of XR Amsterdam, where you will learn everything about XR and the reality of climate science. We will discuss the latest facts and figures and explain what these mean for the planet and human beings. What do we know for sure and what can we expect? We will also talk about social change and the actions you can take to achieve it. After the talk there is enough time to ask everything you want to know about civil disobedience and climate science and join our XR student group if you want to get involved. Get inspired and join us at this amazing talk! Place: Global Room (1A-36, VU main building), De Boelelaan 1105, Amsterdam Date/Time: Thursday 23 May, 18:00-20:00 (the talk is around 45 min + discussion and questions) https://www.facebook.com/events/430918137736655/

 • XR Amsterdam Outreach and Training Meeting

  Slotermeerlaan 103

  *********English below********* Open vergadering van de "Outreach & Training" cirkel van XR Amsterdam. Deze vergadering is voor iedereen die betrokken wil raken bij het O&T team. In deze vergadering reflecteren we op de Internationale week van de Rebellie, kijken we met een frisse blik vooruit en zullen we ervoor zorgen dat de werkgroep effectief en vruchtbaar verder kan blijven functioneren. De O&T werkgroep zorgt voor communicatie met nieuwe mensen, groepen en organisaties; voor het divers maken van onze beweging; opzetten van trainingen in geweldloze directe actie ("Non-Violent Direct Action", NVDA) en kennis over de wet, en nog veel meer. We hopen nieuwe gezichten te zien en nieuwe ideeën te horen! Merk op: De voertaal tijdens deze vergadering is Engels. ************************************************ Open meeting for the Outreach and Training (O&T) circle of XR Amsterdam. This meeting is for anyone that is interested in getting involved in the O&T team. In this meeting we are going to reflect on the International Rebellion Week, look ahead with fresh energy and ensure the working group is able to continue functioning effectively and fruitfully. The O&T working group connect to new people, groups and organisations; diversify our movement; set-up trainings in NVDA and legal knowledge and much more. We look forward to new faces and new ideas! Note: this meeting will be held in English. https://www.facebook.com/events/402908720564835/

 • XR Amsterdam regenerative culture meeting

  Amsterdam

  **** English follow Dutch **** Donderdagavond hebben we weer een open meeting voor de Regenerative Culture circle van Extinction Rebellion Amsterdam. Vooral interessant voor diegenen die meer betrokken willen raken met ReGen, maar iedereen met enthousiasme of interesse is welkom natuurlijk. Regenerative Culture zorgt ervoor dat XR duurzaam en vol te houden is voor iedereen: we steunen rebellen voor, tijdens en na acties, zorgen voor burn-out preventie, en vervangen het giftige systeem waar we nu in leven met een regeneratieve cultuur in XR. We bouwen een beweging die inclusief, gezond en herstellend is. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie, zoals seksisme, racisme, discriminatie op basis van leeftijd, homofobie, transfobie of classicisme bij XR. ******************************************************************* Open meeting for the Regenerative Culture circle of XR Amsterdam. Specifically for those wanting to get involved with regen, but whoever is interested is very welcome to join. Regenerative Culture ensures the sustainability of the XR movement itself: supporting rebels before, during and after actions, preventing burn-out, empowering new rebels to take action, replacing our toxic system with a regenerative culture in XR and building a resilient, inclusive and healthy movement. Racism, sexism, discrimination based on age, homophobia, transphobia, classism, or other forms of discrimination will not be tolerated at XR. https://www.facebook.com/events/682809678836802/

 • Flag Making Clinic and Chills (XR The Hague)

  For English see below. Lang leve de vlaggen drukkers van het verzet! Op zaterdag avond (direct na de NVDA training, ook in Den Haag) zal er een vlaggen druk bijeenkomst plaatsvinden. We zullen ook voor eten zorgen en iedereen is welkom om zelf drankjes mee te nemen. Het wordt een gezellige avond! De stappen die nodig zijn om de vlaggen te maken zijn: 1. Vlaggen in stukken knippen. Hiervoor gebruiken we heel licht voerings materiaal. Heb je wat dat je mee kunt nemen (minimaal 75 cm x 75 cm)? Top! Neem het mee! Alle kleuren zijn prima. 2. Vlaggen zoomen (naaien). Heb je een naaimachine die je mee kunt nemen? Laat het ons weten! 3. Handmatig drukken met een houtdruk. Hiervoor gebruiken we “permaset aqua”. Heb je toevallig wat liggen? Laat het ons weten! 4. Strijken. Heb je een makkelijk vervoerbare strijkijzer/strijkplank? Stuur een seintje! 5. Bamboe stokken. Als vlaggenstokken gebruiken we bamboe. Heb je nog wat liggen? (Minimaal 1.8 meter) Dit evenement is bij iemand thuis in Den Haag (vlakbij HS), dus het adres is niet openbaar. Wil je meedoen? Geef jezelf aan als aanwezig en stuur een berichtje naar [masked] en geef aan of je iets kan bijdragen! Is er iets anders wat je heel graag zou willen maken op de avond zelf (zoals een bij of oerangoetang), laat het ons dan weten! Zet je creative pet op en geniet van de avond! Tot de 18de! Met Liefde, Woede en Respect ********************************************************************** Hail the flag printers of the rebellion! On Saturday evening (directly after the NVDA training, also in the Hague) we will host a small relaxing flag printing session. We will also provide some dinner, and you are welcome to bring drinks on a BYOB basis. The steps required to make flags include: 1. Cutting fabric into pieces. We use very thin “lining” material. Have some you can bring? Great! (Approx size must be about 75cm x 75 cm). Any colour is fine. 2. Sewing fabric (using a sewing machine). Have one you can bring? Let us know! 3. Manual printing using a woodpress. We use “permaset aqua”. Have some lying around? Let us know! 4. Ironing. Have an easily portable iron and ironing board? Let us know! 5. Bamboo sticks. Do you have bamboo sticks lying around to be used as flagpoles? Let us know! The event will be hosted at someone’s house in The Hague (close to Den Haag HS), so the address is non-public. If you wish to join, mark yourself as “going” and send an email to [masked] and indicate if you can contribute in any way. Also if you have something else you wish to make (such as a bee or orangutan prop), let us know. Bring your best creative skills and good vibes and we'll see you on the 18th! With Love, Rage and Respect https://www.facebook.com/events/892547107765584/

 • XR Brainstorm session (XR Arnhem/Nijmegen)

  Stadskeuken voor Arnhemmers

  (English below) Welkom nieuwe rebellen! Deze avond gaan we een brainstormsessie doen voor komende acties in Arnhem/Nijmegen. Hier is ruimte voor al je ideeën over gekke, artistieke en effectieve acties hebt die Extinction Rebellion echt zou moeten doen, maar ook als je ter plekke mee wil denken ben je welkom! Tijdens de brainstormsessie willen we ook onze hulpbronnen en mogelijke netwerken in de regio in kaart brengen. De Stadskeuken is een geweldig initiatief in Arnhem dat ons de ruimte biedt om dit evenement te organiseren. Het zou fijn zijn als je een donatie zou kunnen meenemen voor je consumpties. Dit kan in de vorm van geld zijn, maar bijvoorbeeld een pak (biologische) koffie is ook heel welkom. ENGLISH Welcome new rebels! This evening we will do a brainstorm session about upcoming actions we will do in Arnhem/Nijmegen. If you have crazy, artistic or effective action ideas Extinction Rebellion should do, please join! During this evening we would also like to map out our 'resources' and possible network in the region. De Stadskeuken is an awesome initiative in Arnhem that will host our event. We would really appreciate it if you could bring a small donation in exchange for your consumptions there. This can be money, but for example a box of (organic) coffee is also very welcome. https://www.facebook.com/events/600668293769972/

 • Extinction Rebellion National De-briefing Day

  Greenpeace Netherlands

  ***English follows Dutch*** Extinction Rebellion National De-briefing Dag Zaterdag 25 mei[masked] - 17.00 uur Locatie: Greenpeace Nederland, NDSM-Plein 32, Amsterdam Na twee weken internationale rebellie in april zal de nationale de-briefings-dag van de XR plaatsvinden op zaterdag 25 mei. XR-activisten in Nederland worden uitgenodigd om samen te komen en hun ervaringen van rebellie opnieuw door te nemen. Het wordt een dag van gestructureerde uitwisseling van informatie, in open / opkomende ruimtes. Een dag om te delen in gelijkheid en met effectiviteit. De focus zal liggen op delen, luisteren, reflecteren en leren. In een verscheidenheid aan gefaciliteerde kringen, plenaire sessies en informele ruimtes om te chatten, zullen deelnemers de gelegenheid hebben om te vieren, kritisch te evalueren, opnieuw verbinding te maken en te regenereren in een veilige en ondersteunende sfeer. Als je op de dag zelf wilt faciliteren en / of betrokken bent bij de voorbereidingen van de dag, kunt je je aanmelden op de volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1pb-2YkBYsAhSJyy6pCIGfoVqOVbHkimI3FOoy08vbpI/edit?usp=drivesdk Meer informatie volgt. Extinction Rebellion National De-briefing Day Saturday 25th May[masked] – 17.00 Venue: Greenpeace Nederland, NDSM-Plein 32, Amsterdam After two weeks of international rebellion in April, the XR National De-briefing day will be held on Saturday 25th May. XR activists in the Netherlands are invited to come together and re-visit their experiences of rebellion. It will be a day for the structured exchange of information, in open / emergent spaces. A day for sharing equally and effectively. The focus will be on sharing, listening, reflecting and learning. In a variety of facilitated circles, plenary sessions and informal spaces to chat, participants will have the opportunity to celebrate, evaluate critically, re-connect and regenerate in a safe and supportive atmosphere. The event is open new XR rebels. If you would like to facilitate on the day itself and/or be involved in preparations for the day, please register at the following link: https://docs.google.com/forms/d/1pb-2YkBYsAhSJyy6pCIGfoVqOVbHkimI3FOoy08vbpI/edit?usp=drivesdk More information to follow. https://www.facebook.com/events/2893639830776950/

 • Extinction Rebellion National Legal Workshop

  Needs a location

  Do you know your rights by now? After two fantastic weeks of Rebellion, we can all agree that we now know more. However, there is still room for improvement and information exchange. The purpose of this Workshop is two-fold: 1) To understand how the law applies to you as an XR Rebel or the specific XR Actions you're planning or supporting. Rebels are welcomed to exchange information about their experience in past Actions and in turn sharpen the practical legal knowledge of current and future XR Rebels; and 2) To create the necessary building blocks to be a Legal Trainer for your own city and new XR Rebels. We therefore encourage all cities with an active XR presence to attend this workshop. PS: There will be no live streaming available and all the juicy bits will be imparted in person so please bring a pen, paper and your best legal thinking caps! Location to be announced https://www.facebook.com/events/664385187327312/