What we're about

We zijn een professionele groep FileMaker ontwikkelaars. Het doel van de groep is kennis delen. Sessies vinden ongeveer iedere 2 maanden plaats. Iedere sessie wordt voorbereid door een deelnemer en er wordt een presentatie gegeven waarbij ruimte is voor discussie. Onderwerpen reeds behandeld. - XML/XSL - Ancher en Buoy model - Demonstratie standaard applicaties in FileMaker - FileMaker Go - Wat is nieuw in FileMaker 12

Past events (9)

FileMaker in Leiden details

BioPartner 1

Monkey bread, FileMaker Plugin

Needs a location

FileMaker Webdirect and more

Needs a location

Filemaker 13

Needs a location

Photos (2)