What we're about

我們是一群喜愛 Flutter 技術的愛好者組織的社群。舉辦Flutter 相關的技術活動。活動形式不拘:不定期技術分享、手把手工作坊、View Party 、每月一次 Flutter Brunch... 歡迎你(妳)加入!不論你的背景如何,也不論你是否有開發Flutter 的經驗,只要有用 Flutter 開發過、有在關注 Flutter 和對 Flutter 有興趣都可以加入社團獲得最新活動的資訊。

Past events (16)

【Flutter Night】0512

No. 7, Songren Road

【Flutter Brunch】4月份聚會

Out of office 不在辦公室

【Flutter Night】0311

Online event

Flutter Engage (官方線上直播 / 群組討論)

Online event

Photos (16)