Skip to content

What we’re about

Wrocławska grupa dla wszystkich zainteresowanych Flutter™ SDK. Uczymy się i dzielimy doświadczeniem w tworzeniu aplikacji używając tej technologii. Zapraszamy ludzi o każdym stopniu zaawansowania :) Flutter Wrocław jest organizowany przez GDG Wrocław - grupę pasjonatów technologii tworzonych przez Google.

Wrocław-based group for everybody interested in the Flutter™ SDK. We learn and share experiences on creating apps using this technology. People of all skill levels are welcome :) Flutter Wrocław is organized by GDG Wrocław - a group of passionates of Google's technologies.

* Flutter and the related logo are trademarks of Google LLC. We are not endorsed by or affiliated with Google LLC. *

Upcoming events (2)

See all