What we're about

Food tech is één van de snelgroeiende sectors. In 2014 werd in US meer dan 5 miljard $ geïnvesteerd in food tech startups. Foodpairing wil een voortrekkersrol spelen om dit domein te promoten, ondernemers te engageren en wereldwijd te netwerken. Foodpairing is een food tech bedrijf met vestigingen in Brugge, NYC en Singapore. Foodpairing wil zijn ervaringen delen, zijn API ter beschikking stellen, bedrijven uit zijn netwerk laten overkomen om te netwerken en kennis te delen. De focus van deze meetups ligt voornamelijk op initiatieven die voeding en technologie combineren met duurzaamheid, gezondheid en food happiness.

Past events (1)

FoodTech meetup

KBC Start-It

Photos (2)