What we're about

Facebook: https://www.facebook.com/fritidshustrondhei... (https://www.facebook.com/fritidshustrondheim/)

We are a voluntary organization driven by enthusiastic people :)
'Fritidshus' is open to anyone regardless of age.

We offer a wide range of free courses, from cooking courses, music therapy, arts and crafts courses, meditation and yoga.

---

Vi er en frivillig organisasjon drevet av entusiastiske mennesker. :)
Fritidshuset er åpent for alle uansett alder.

Vi tilbyr et bredt spekter av gratis kurs, fra matlagingskurs, musikkterapi, kunst og håndverkskurs, meditasjon og yoga.

Past events (244)

Gratis Yoga for beginners

Kjøpmannsgata 12

Gratis Power Yoga

Kjøpmannsgata 12

Gratis Cardio Step

Kjøpmannsgata 12

Gratis Power Pilates

Kjøpmannsgata 12

Photos (41)

Find us also at