What we're about

GDG Beograd je grupa programera i developer-a iz Srbije koje interesuju inovativni servisi za razvoj Web i Mobile aplikacija, pa samim tim i interesovanje za alate i servise koje na raspolaganje daje Google.

Naš cilj je popularizacija novih Web tehnologija u Srbiji i razmena iskustava i znanja sa drugim Google i not-Google Developer Grupama.

Pored "ad-hoc sastanaka" u saradnji sa Alkemy Play doo i Naučno Tehnološkim Parkom Beograd smo pokrenuli seriju radionica pod nazivom"PWA Workshop" i na kojima ćemo svakog prvog utorka u mesecu razmeniti iskustva o izradi PWA (Progressive Web Applications).

Naša vrata su uvek otvorena za osobe koje su spremne na saradnju, konstruktivnu diskusiju i razmenu ideja.

Disclaimer: GDG Beograd is an independent group; our activities and the opinions expressed here should in no way be linked to Google, the corporation. To learn more about the GDG program, visit https://developers.google.com/groups/

Prevod (dosta slobodan): GDG Beograd je nezavisna grupa; sve naše aktivnosti, mišljenja i izjave ovde iznesene nisu u nikakvoj vezi sa Google korporacijom. Više informacija o GDG programu možete videti na https://developers.google.com/groups/

Past events (33)

Flutter Festival Belgrade

This event has passed

International Women's Day - Progress Not Perfection

This event has passed

[2022 warm up sessions] Intro to DocArray

This event has passed

Photos (22)