What we're about

This group is for anyone interested in Getting Things Done, GTD, a methodology developed by David Allen. We meet to introduce new members to GTD, tools & tips and also to share our experience with GTD.

Denna gruppen är för alla som är intresserade av Getting Things Done, GTD, en metodik utvecklad av David Allen. Vi träffas för att introducera nya medlemmar till GTD och för att dela tips, trix och våra erfarenheter med GTD.

Past events (7)

GTD Malmö/Lund: 8th Nordic Virtual Meetup

This event has passed

GTD Malmö/Lund: 7th Nordic Virtual Meetup

This event has passed

GTD Malmö / Lund (Virtual): 6th Nordic Virtual Meetup

This event has passed

Photos (9)