Next Meetup

Google IO Extended Hanoi 2018
Google IO là sự kiện lớn nhất của Google trong năm 2018 được tổ chức tại Shoreline Amphitheatre, Moutain View, CA. Sự kiện mang đến cho lập trình viên những chủ đề chuyên sâu về công nghệ mới nhất của Google. Google IO Extended Hanoi 2018 mở rộng từ Google IO Mỹ với sứ mệnh đem lại trải nghiệm IO tuyệt vời nhất đến cộng đồng lập trình viên phía Bắc Việt Nam. Link đăng ký: https://ioextended.org/register?ref=meetup

Trong Dong Palace

489 Hoang Quoc Viet Str · Hanoi

    Past Meetups (19)

    What we're about

    GDG Hanoi is an independent group; our activities and the opinions expressed here should in no way be linked to Google, the corporation. To learn more about the GDG program, visit https://developers.google.com/groups/

    Members (1,586)

    Photos (72)