What we're about

Användargrupp för data-analys (primärt Tableau) i västsverige.

Anslut och visa att du är intresserad av att det arrangeras träffar.