What we're about

Noson fisol mewn tafarn ym Manceinion ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob grŵp oedran.

Upcoming events (1)

Noson Gymraeg Grŵp Sgwrs a Pheint Manceinion

The Briton's Protection

Dewch yn llu i’n noson Gymraeg gyntaf yr haf! Rhag ofn nad ydych chi wedi dod i unrhyw un o’n nosweithiau ni o’r blaen, rydym ni’n cwrdd mewn ystafell breifat, hyfryd i fyny’r grisiau yn nhafarn y Briton’s Protection (tafarn wych, enw gwael!) i gymdeithasu, yfed a rhoi’r byd yn ei le yn Gymraeg mewn awyrgylch cynnes a chroesawgar. Afraid dweud, mae croeso i bawb ymuno â ni, sef dysgwyr yn ogystal â siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf o bob grŵp oedran. Er bydd y noson yn cychwyn am saith o’r gloch, mae’r holl beth yn hollol hamddenol: felly, trowch lan bryd bynnag y bydd hi’n gyfleus i chi. Hefyd, er nad oes bar yn yr ystafell, mae modd i ni brynu diodydd, creision, cnau a phasteiod yn y bar lawr stâr a dod â nhw i fyny i’r ystafell. Mae yna le i chwe deg o bobl ac, oherwydd bod gan yr ystafell ei system PA ei hun, rydym ni’n gallu creu swigen Gymraeg glyd gyda’n cerddoriaeth Gymraeg anhygoel ein hunain. Mae hi’n addo bod yn noson i’w chofio ... unwaith eto!

Past events (2)

Ail gyfarfod Grŵp Sgwrs a Pheint Manceinion

The Briton's Protection

Photos (4)