What we're about

Noson fisol mewn tafarn ym Manceinion ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob oedran.

Upcoming events (1)

Cyfarfod rhithwir Grŵp Sgwrs a Pheint Manceinion

Online event

Unwaith eto, fe fydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn ein hystafell gyfarfod rithwir ni ar wefan Zoom. Byddai’n braf iawn eich gweld chi i gyd!

Past events (20)

Cyfarfod rhithwir Grŵp Sgwrs a Pheint Manceinion

Online event

Photos (25)

Find us also at