What we're about

Noson fisol mewn tafarn ym Manceinion ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob oedran.

Upcoming events (1)

Noson Gymraeg arbennig yn HOME (gan gynnwys gwylio'r ffilm GWLEDD)

Needs a location

Bydd y noson Gymraeg ym mis Awst yn un arbennig iawn! Rydym wedi’n gwahodd gan Bennaeth Adran Ffilm HOME ym Manceinion (sy’n gefnogwraig fawr o ieithoedd lleiafrifol) i gynnal sgwrs yn Gymraeg yn y bar ar ôl dangosiad 18:30 y ffilm GWLEDD ar nos Lun, yr 22ain o Awst. Mae hyn yn gyfle cyffrous nid yn unig i wylio ffilm Gymraeg, wych gyda’n gilydd (a chael sgwrs ddifyr ynglŷn â hi wedyn), ond hefyd i ddangos cryfder y Gymraeg ym Manceinion. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at eich gweld chi i gyd!

2

Past events (37)

Noson Gymraeg yn nhafarn Y Banc

Needs a location

Photos (45)

Find us also at