Představení Grafové databáze Neo4j (Brno) / Introduction to Neo4j (Brno)

Graph Database - Czech Republic
Graph Database - Czech Republic
Public group
Location image of event venue

Details

Představení Grafové databáze Neo4j

Grafové databáze se staly nástrojem používaným v softwarových řešeních v různých doménách a dalece překonaly vize svých tvůrců.

Do podvědomí obecné veřejnosti se dostaly zejména Panama a Paradise papers. Přijďte se dozvědět více o databázi Neo4j - technologii, která zpracování takových dat umožňuje.

Podíváme se na její vlastnosti, nástroje v celém jejím ekosystému. Nahlédneme také hlouběji do některých implementačních detailů databáze Neo4j, jež umožňují její vysoký výkon na grafových úlohách.

Přednáška je zaměřena na vývojáře ve všech programovacích jazycích, technické lídry a softwarové architekty.Na konci byste měli porozumět vlastnostem databáze a vhodnosti jejího použití.

Introduction to Neo4j

Graph databases have become a tool commonly used in software solutions across various domains and their uses exceeded the visions of their authors.

The general public has heard about Panama and Paradise papers.Come and find out more about Neo4j database, the technology which made processing of such data possible.

We will cover its features and tools in the broader ecosystem.Also we will dive into some of the internals of the Neo4j database which allow its performance on graph focused tasks involving large number of relationships.

The talk is aimed at developers in all programming languages, technical leads and architects.You should get a solid understanding of the capabilities of the database and its suitability for various use cases.

About the Speaker: František Hartman

František is a senior consultant at GraphAware and a long time user of Neo4j and SDN. He is a member of OGM/SDN development team and did a significant part of the work on the latest release on SDN 5. He applies clean code and tdd principles wherever he thinks it is reasonable.
In his personal life he is an outdoor enthusiast and recently finished 1000 km walk in northern Spain.

AGENDA
18:15 Registration
18:30 František Hartman: Introduction to Neo4j
19:30 Networking

LANGUAGE
Talk will be in CZ or EN (depends on ratio of CZ/EN sign-ups)

Beverages and light refreshments will be provide.