What we're about

Åpen og gratis møteplass for utviklere og gründere.

Slack Chat: http://grenlandwebdev.slack.com (alle medlemmer kan invitere, det er 300+ medlemmer, så det klarer ut).

Vi er frivillige/entusiaster og fungerer som et tilskudd til andre møteplasser/foreninger og kjører ingens agenda.

Idea Meritocracy. Det er ledelse gjennom initiativ og ideer. Medlemmene foreslår tema og møteplasser, fortrinnsvis i lokalene til lokale bedrifter.

Motivasjon:

I en gruppe av 100, om én deler én ting, har alle de 100 én ting til felles. Om hver av de 100 deler én ting, har alle 100 hundre ting til felles. Derfor trenger vi også å bli kjent med hverandre i Grenland!

Upcoming events (2)

Arbeidsflyt, metoder, tools osv
Needs a date and time

Needs a location

Jeg syns det er utrolig interessant å lære hvordan andre arbeider med kode. IDE'er, små verktøy, debuging osv. Det er jo en endeløs rekke av verktøy vi benytter hver dag for å gjøre flyten bedre. Det hadde vært morsomt om man kunne bruke en halvtime hver med tips og triks. Jeg er sikker på at vi alle kunne lært noe. Bare et forslag om noen er intereserte

Hackaton - SBanken API
Needs a date and time

Needs a location

Et hackaton for å leke med APIet fra Sbanken (Skandiabanken) ? https://shifter.no/banken-la-egen-fintech-grunder/

Past events (30)

August Meetup - Vuetify Apollo Graphql

Rubynor AS

Photos (20)