What we're about

Åpen og gratis møteplass for utviklere og gründere.

Slack Chat: http://grenlandwebdev.slack.com (alle medlemmer kan invitere, det er 300+ medlemmer, så det klarer ut).

Vi er frivillige/entusiaster og fungerer som et tilskudd til andre møteplasser/foreninger og kjører ingens agenda.

Idea Meritocracy. Det er ledelse gjennom initiativ og ideer. Medlemmene foreslår tema og møteplasser, fortrinnsvis i lokalene til lokale bedrifter.

Motivasjon:

I en gruppe av 100, om én deler én ting, har alle de 100 én ting til felles. Om hver av de 100 deler én ting, har alle 100 hundre ting til felles. Derfor trenger vi også å bli kjent med hverandre i Grenland!

Past events (33)

NFTer, smart contracts og blockchain på Powerhouse!

Needs a location

Geek Beer

Needs a location

August Meetup - Vuetify Apollo Graphql

Needs a location

Photos (24)