What we're about

This group is perfect for you if:

+ You want to meet and get to know the LOCAL VIETNAMESE who speak English,

+ You want to learn more about our VIETNAMESE CULTURE,

+ You want to meet with OTHER EXPATS like yourself and share about your traveling, life, and working experience

+ You want to learn/practice your Vietnamese.

AT Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun! (You will be surprised how smart we are here, kaka)

Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, Ward 3, District 5, HCMC.

Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để:

+ Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở

+ Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới

+ Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé

+ Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé)

+ Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ

Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, P3, Q5 nha!

Upcoming events (4+)

Bình Thạnh - Language Exchange & Networking

Needs a location

A perfect group for socializing and growing your network in Saigon.
At Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun!

Coffee Talk English: 200, Road D5, Ward 25, Bình Thạnh District

Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để:

 • Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở
 • Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới
 • Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé
 • Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé)
 • Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ

Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English nha!
https://www.facebook.com/coffeetalk.english.hcm/

CTE Dist 5: Meet up with locals and learn the Vietnamese culture/language!

A perfect group for socializing and growing your network in Saigon.

At Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun!

Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, Ward 3, District 5, HCMC.

Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để:

 • Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở
 • Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới
 • Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé
 • Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé)
 • Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ

Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, P3, Q5 nha!

https://www.facebook.com/coffeetalk.english.hcm/

CTE Dist 5: Meet up with locals and learn the Vietnamese culture/language!

A perfect group for socializing and growing your network in Saigon.

At Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun!

Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, Ward 3, District 5, HCMC.

Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để:

 • Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở
 • Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới
 • Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé
 • Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé)
 • Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ

Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, P3, Q5 nha!

https://www.facebook.com/coffeetalk.english.hcm/

Bình Thạnh - Language Exchange & Networking

Needs a location

A perfect group for socializing and growing your network in Saigon.
At Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun!

Coffee Talk English: 200, Road D5, Ward 25, Bình Thạnh District

Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để:

 • Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở
 • Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới
 • Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé
 • Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé)
 • Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ

Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English nha!
https://www.facebook.com/coffeetalk.english.hcm/

Photos (84)