What we're about

This group is perfect for you if:

+ You want to meet and get to know the local Vietnamese who speak English

+ You want to learn about our Vietnamese culture while you're traveling here

+ You want to meet with other travelers like yourself and share about your traveling experience

+ You want to learn/practice your Vietnamese

AT Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun! (You will be surprised how smart we are here, kaka)

Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, Ward 3, District 5, HCMC.

Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để:

+ Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở

+ Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới

+ Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé

+ Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé)

+ Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ

Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, P3, Q5 nha!

Upcoming events (5+)

Meet up with locals and learn the Vietnamese culture/language!

This group is perfect for you if: + You want to meet and get to know the local Vietnamese who speak English + You want to learn about our Vietnamese culture while you're traveling here + You want to meet with other travelers like yourself and share about your traveling experience + You want to learn/practice your Vietnamese AT Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun! (You will be surprised how smart we are here, kaka) Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, Ward 3, District 5, HCMC. Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để: + Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở + Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới + Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé + Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé) + Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, P3, Q5 nha! https://www.facebook.com/coffeetalk.english.hcm/

Meet up with locals and learn the Vietnamese culture/language!

This group is perfect for you if: + You want to meet and get to know the local Vietnamese who speak English + You want to learn about our Vietnamese culture while you're traveling here + You want to meet with other travelers like yourself and share about your traveling experience + You want to learn/practice your Vietnamese AT Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun! (You will be surprised how smart we are here, kaka) Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, Ward 3, District 5, HCMC. Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để: + Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở + Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới + Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé + Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé) + Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, P3, Q5 nha! https://www.facebook.com/coffeetalk.english.hcm/

Meet up with locals and learn the Vietnamese culture/language!

This group is perfect for you if: + You want to meet and get to know the local Vietnamese who speak English + You want to learn about our Vietnamese culture while you're traveling here + You want to meet with other travelers like yourself and share about your traveling experience + You want to learn/practice your Vietnamese AT Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun! (You will be surprised how smart we are here, kaka) Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, Ward 3, District 5, HCMC. Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để: + Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở + Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới + Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé + Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé) + Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, P3, Q5 nha! https://www.facebook.com/coffeetalk.english.hcm/

Meet up with locals and learn the Vietnamese culture/language!

This group is perfect for you if: + You want to meet and get to know the local Vietnamese who speak English + You want to learn about our Vietnamese culture while you're traveling here + You want to meet with other travelers like yourself and share about your traveling experience + You want to learn/practice your Vietnamese AT Coffee Talk English, we also host: Board Games nights and DnD nights which are great to meet people and have some fun! (You will be surprised how smart we are here, kaka) Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, Ward 3, District 5, HCMC. Hãy tham gia cùng Coffee Talk English, để: + Có cơ hội thực hành tiếng Anh trực tiếp với người bản ngữ, chứ không phải học qua sách vở + Được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước trên thế giới + Được chia sẻ với các bạn tây về văn hóa và con người Việt mình nhé + Được chơi board games với các bạn tây nữa nha!!! Tiếng Anh đời thường 100% đấy các bạn (tụi mình chỉ luật chơi cho các bạn mới nhé) + Và còn được kết bạn với các bạn tây nữa cơ Hãy mau đến tham gia cùng chúng tớ tại Coffee Talk English 214/1A Nguyễn Trãi, P3, Q5 nha! https://www.facebook.com/coffeetalk.english.hcm/

Past events (232)

Photos (37)