OpenTechSummit Fridays/Open Tech for Future "Clean Air, Green Saigon" and BBQ

Ho Chi Minh City Open Source Meetup Group
Ho Chi Minh City Open Source Meetup Group
Public group

Officience Vietnam

16a Lê Hồng Phong · Quận 10

How to find us

Video map: https://www.youtube.com/watch?v=oJASN3ghK8c

Location image of event venue

Details

How can open source technologies help to tackle environmental challenges? We want to connect people who want to work on solutions to make our cities greener and stop climate change, pollution and environmental disasters. The event brings together the tech community and concerned citizens who want to save our planet.

Làm thế nào các công nghệ nguồn mở có thể giúp giải quyết các thách thức môi trường? Chúng tôi muốn kết nối những người muốn thực hiện các giải pháp để làm cho thành phố của chúng ta xanh hơn và ngăn chặn biến đổi khí hậu, ô nhiễm và thảm họa môi trường. Sự kiện quy tụ cộng đồng công nghệ và những công dân có liên quan muốn cứu hành tinh của chúng ta.

We will have live demos of air quality measurement devices, play fun games together to learn about climate change and discuss upcoming challenges. In the second part of the evening we will move on to a nearby BBQ place to have dinner and socialize.

Chúng tôi sẽ có bản demo trực tiếp các thiết bị đo lường chất lượng không khí, chơi các trò chơi vui nhộn để tìm hiểu về biến đổi khí hậu và thảo luận về những thách thức sắp tới. Trong phần thứ hai của buổi tối, chúng tôi sẽ chuyển đến một địa điểm BBQ gần đó để ăn tối và giao lưu.

This event is part of the Open Tech Summit Vietnam: http://vn.opentechsummit.asia

Sự kiện này là một phần của Hội nghị thượng đỉnh công nghệ mở Việt Nam: http://vn.opentechsummit.asia

EVENING SCHEDULE

17:30 Welcome and Introduction
17:45 LIVE DEMO - Measure Air Quality with Pocket Science Lab, an open source hardware device by FOSSASIA
18:00 FUN EDUCATIONAL ACTIVITIES - Organized by Saigon Compass Team
20:00 Move to nearby BBQ place and discuss environmental and tech issues together with speakers of the OpenTechSummit

CHƯƠNG TRÌNH

17:30 Chào mừng và Giới thiệu
17:45 LIVE DEMO - Đo chất lượng không khí với Pocket Science Lab, một thiết bị phần cứng nguồn mở của FOSSASIA
18:00 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC FUN - Được tổ chức bởi đội La bàn Sài Gòn
20:00 Di chuyển đến địa điểm BBQ gần đó và thảo luận về các vấn đề môi trường và công nghệ cùng với các diễn giả của OpenTechSummit

BACKGROUND

Pollution in big cities like Hanoi and Ho Chi Minh City has increased. The air index AQI is at alarming levels. To learn more about air pollution, Saigon Compass and Open Tech Submit invites you to discuss and share about air pollution:
* What does pollution include?
* Causes of air pollution?
* The impact of air pollution on human health
* Air pollution in Vietnam / Ho Chi Minh City

LÝ LỊCH

Dạo gần đây, ô nhiễm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM tăng cao. Chỉ số không khí AQI ở mức đáng báo động. Để hiểu thêm về ô nhiễm không khí, Saigon Compass và Open Tech Submit mời bạn đến tham dự buổi Thảo luận: KHÔNG KHÍ BỊ LÀM SAO THẾ?

Trong buổi thảo luận này, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, chia sẻ để tìm hiểu về ô nhiễm không khí:
* Khí gây ô nhiễm bao gồm những gì?
* Nguyên nhân ô nhiễm không khí?
* Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người
* Tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam/TP.HCM

Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí?
Hoạt động chính:
+ Chiếu các đoạn phóng sự tóm tắt về ô nhiễm không khí
+ Giao lưu, chơi trò chơi cùng bộ thẻ Ô nhiễm không khí
+ Thảo luận và chia sẻ

NOTE:
- Please pay attention TO EARLY at least 10 minutes before the start time to check-in and stabilize the seat.
- Bring personal water bottles to refill water. Limit the use of disposable plastic items

LƯU Ý:
- Các bạn lưu ý ĐẾN SỚM trước giờ bắt đầu ít nhất 10 phút để check-in và ổn định chỗ ngồi.
- Mang bình nước cá nhân để refill nước. Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần

LOCATION
Venue: Officience Vietnam
Address: 16A Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Google Maps: https://goo.gl/maps/N79XEtFCrpzvTG669

LINKS / Liên hệ
OpenTechSummit: https://vn.opentechsummit.asia

PARTNERS
Saigon Compass Facebook: https://fb.com/saigoncompass
Email: [masked]
Mobile/Số điện thoại:[masked] (gặp Linh)