What we're about

Denna grupp är en plattform som välkomnar möten mellan utvecklare som råkar vara kvinnor. En plats där de kan slippa få känna sig som minoritet, en paus från världen med de manliga reglerna. Träffarna ordnas av företag eller grupperingar som önskar hålla sådana event. Ämnena kan variera men ska passa någon typ av utvecklare, alla träffar kanske inte passar alla.

Past events (2)

Photos (11)