What we're about

Humanisterna Syd är en lokalavdelning inom förbundet Humanisterna som geografiskt omfattar Skåne och Blekinge. Vi anordnar medlemsaktiviteter som föreläsningar, debatter, diskussions- och pubkvällar. För kontakt, maila oss på syd@humanisterna.se Förbundet Humanisterna vill främja humanismens livssyn som idé- och värdegrund för samhälle, kultur och etik. Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär – icke-religiös – livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanismen sätter människan och människovärdet i centrum. Den förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Demokrati och mänskliga rättigheter är universella värden som måste gälla alla människor, oavsett var man råkar leva.

Past events (59)

Föredrag: Religionsfrihet i en sekulär demokrati

Public library in Lund

Malmö Prideparad 2019!

Apoteket Lejonet

Photos (38)