What we're about

This is an official Meetup for International Society for Human Rights - Sweden. Here we will be creating events that ISHR Sweden are part of to help spread awareness of human rights issues around the world with focus on human rights in China.

ISHR Sweden fokuserar på mänskliga rättigheter i Kina.
Kina har stora grupper av människor som är förföljda.
Deras rättigheter har åsidosatts av regimen även om det går emot den kinesiska konstitutionen. I kina har människorättsadvokater svårt att verka och de behöver stöd utifrån för att få sina röster hörda. ISHR Swedens mission är att hjälpa de förföljda i kina och ge dem en röst i det internationella samfundet och att informera länder utanför kina om deras situation.

ISHR At a glance

- The International Society for Human Rights (ISHR) and its national branches are independent non-governmental human rights organisations (NGOs) which base their work on the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations on December 10, 1948. The ISHR seeks to promote international understanding and tolerance in all areas of culture and society. It is a non-profit organisation, independent of all political parties, governments or religious groups. The ISHR acts on the philosophy that the realisation of human rights and the improvement of social conditions cannot be pursued through use of force. ISHR was founded in order to support individuals who share this principle and, consequently, seek to claim their rights in a non-violent manner.

Photos (9)