Next Meetup

MachineLearning modelling: (dis-)trustful development
Billetter får du her: https://softwaretestdndmidtnor.hoopla.no/sales/4195232722 Torsdag 7 juni kl 18:00 - 20:30 arrangerer vi siste nettverksmøte i Software Testing Midt-Nord før sommeren. Det er både spennende tema og ikke minst en quiz med hyggelig premie. Sted: NTNU Kalvskinnet, Gunnerus gt. 1, 7004 Trondheim. Synes du black-box systemer er uutholdelige? Vanskelig å stole på dem, vanskelig å gå god for testing av dem? Hvor mye dekker du egentlig av mulighetene gitt av den interne funksjonaliteten under testing? Hva består de av? Hvordan lever de i lengden? Hvordan kan du gå god for maskinlæringsmodellene og sende dem ut i produksjon? Sindre Fjermestad fra Norconsult Informasjonssystemer avd. Fundator vil forsøke, ved å gå gjennom hva maskinlæring er på et lettere intuitivt nivå, med en gjennomgang av typene data det jobbes på og hva det fører til av arbeid både før og etter modellen lever, å svare på så mye som mulig, i tillegg til å bygge litt modell-tillit. Og hvis ikke, så i det minste gi noen tips og innsyn i hvordan å temme villhestene nok for bruk. Arrangementet er åpent for alle, og det er lett servering. Meld derfor fra til [masked] dersom du ikke kan komme. Vi takker NTNU som denne gang er hovedsponsor for lokale og servering, og våre DND Ambassadører. NB DND Ambassadør billetter refunderes ikke.

NTNU Kalvskinnet

Gunnerus gt. 1 · Trondheim

    Past Meetups (34)