What we're about

IT Akademia j-labs powstała z potrzeby dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem z branży IT.

Jest to cykl darmowych, comiesięcznych spotkań, na które zapraszamy prelegentów praktyków. Jesteśmy otwarci na różnorodne tematy: podczas IT Akademii j-labs pojawiają się prelekcje dotyczące m.in. głównych języków programowania, języków funkcyjnych, mikroserwisów, UX, Azure, relacyjnych baz danych, security, aplikacji mobilnych. Najczęściej poruszamy się w obrębie treści technologicznych, niekiedy łączymy to z tematyką biznesową.

Spotkania odbywają się już od 2014 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz od 2016 roku w Warszawie w Campus Warsaw.

Zapraszamy do dołączenia.

http://itakademia.j-labs.pl/

http://www.blog.j-labs.pl/

---

IT Academy of j-labs was created because of need to share our IT knowledge and experience.

IT Academy of j-labs is a series of free meetings. Each month we invite experienced speakers. We are open to various themes. At IT Academy of j-labs we have meetings connected with i.e.: main programming languages, functional languages, microservices, UX, Azure, relational databases, security, mobile apps. Mostly we talk about technological themes, but sometimes we join it with business issues.

Meetings are organizing from 2014 in Cracow at Jagiellonian University and from 2016 in Warsaw at Campus Warsaw.

Join us!

http://itakademia.j-labs.pl/

http://www.blog.j-labs.pl/

Past events (17)

Praktyczny Kotlin - zapomnijmy na chwilę o Javie

Zabłocie 43A

Kubernetes bez tajemnic

AGH, Katedra Informatyki, sala 1.38

Photos (47)