Past Meetups (12)

What we're about

For entusiaster som er interessert i å lære om og dele kunnskap om forretningsmessige og tekniske aspekter ved tingenes internett. Vi ønsker å samle folk fra flere leire for å utforske mulighetene, få demonstrasjoner og dele erfaringer.

Members (1,337)

Photos (56)