RxJava'yı legacy koda uygulamak

Details

RxJava, ReactiveX'in Java VM uygulaması, gözlemlenebilir sekanslar kullanarak asenkron ve olay tabanlı programlar oluşturmak için bir kütüphanedir. Asenkron akışları non-blocking backpressure ile işleyen Reaktif Akış spesifikasyonunun programlama modelini uygular.

Bu workshop'ta RxJava'yı yaygın uygulama modellerine dayalı olarak mevcut projelerinize nasıl entegre edeceğinizi ve RxJava'nın projelerinizi nasıl basitleştirdiğini göreceksiniz.

Workshop'a katılmak için 1.8 veya üzeri JDK, güncel Maven ve Docker sürümleri kurulu dizüstü bir bilgisayara sahip olmak dışında gereksinim bulunmuyor.

Hüseyin Akdoğan
Sektörde uzun yıllardır yazılım geliştiriciliği, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. Java, büyük veri teknolojileri, Vert.x üzerine makaleler yazmanın yanısıra Packt yayıncılık tarafından yayınlanmış Elasticsearch Indexing isminde bir kitabı bulunuyor.