Past Meetup

iPad: Papirkvern eller nyhetsredning?

Location visible to members

Details

Fra mange hold hylles iPad som avisenes redningsplanke. Andre ser med mistro på 265mb tunge png-kartoteker med 1950-tallsinteraksjon. Hvordan er det egentlig å lage avis og månedsmagasin for fikleflater?

Aftenposten og Katachi har i lengre tid jobbet med å svare på dette. Onsdag 24. november samles vi for å høre erfaringer fra fronten, hvilke vaner man må legge fra seg, utfordringer man møter og hvordan man unngår de vanligste fellene.

Det legges opp til to 40-minutters foredrag med pause og spørsmålsrunder.

Som våre amerikanske kolleger ville sagt; "Join us for a fantastic evening of discovery and adventure!"