Skip to content

Datavisualisering

Photo of
Hosted By
Fredrik M. and 2 others

Details

Tema for mars-møtet er datavisualisering. En økende rikdom av data, og stadig flere dataintensive applikasjoner øker behovet for grensesnitt som er lettleste, lærbare og kraftfulle. God visualisering av data gir innsikt i komplekse systemer og synliggjør sammenhenger i store datasett, samtidig er ansvaret stort, fallgruvene mange, og mulighetene for bedrag store.

IxDA Oslo har gleden av å presentere fire foredragsholdere som deler av sin erfaring med visualisering av data:

Einar Sneve Martinussen – ‘Immaterials: Light painting WiFi’

Hvordan synliggjøre byens skjulte landskap av elektronsike nettverk? Einar Sneve Martinussen er designer, forsker og doktorgradsstudent ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Han jobber med det nyoppstartede forskningsprosjektet YOUrban og vil vise filmen ‘Immaterials: Light painting WiFi’, der trådløse nettverk på Grünerløkka er visualisert som lysmalerier.
Mer om prosjektet: http://yourban.no/2011/02/22/immaterials-light-painting-wifi/

Sigrun Lurås - Hvordan er… sammenliknet med…?» – Design patterns for sammenlikning av data

Visualiseringer kan hjelpe i beslutningstaking, men hvordan infografikken er designet er avgjørende. Bruksområder for visualiseringer kan variere fra en privatpersons valg, til business- og sikkerhetskritiske beslutninger i næringsliv eller offentlig virksomhet. Skal du lage en løsning hvor forbrukere skal sammenlikne produkter? Designe for å motivere folk til egenutvikling? Lage en applikasjon som sørger for at en kontrollromsoperatør får en god situasjonsforståelse? Eller utvikle et dashboard som støtter ledelsens strategiske beslutninger? Da kan design patterns for sammenlikning av data kan være nyttige.
Sigrun Lurås har bakgrunn i industriell design fra NTNU og jobber i DNV med human factors og sikkerhet. For tiden får hun anvendt sin lidenskap for informasjonsdesign i alt fra vurderinger av kontrollrom, til design av «management dashboards». Sigruns presentasjon vil gi varierte eksempler på hvordan man kan visualisere data som skal sammenliknes.

Eivind Ingebrigtsen & Vigleik Norheim - Mitt forbruk | Storebrand

Hva bruker du egentlig penger på? Eivind Ingebrigtsen (seniorkonsulent/grensesnittsutvikler) og Vigleik Norheim (seniorkonsulent/funker) fra BEKK har i samarbeid med Storebrand utviklet Mitt forbruk, en tjeneste som automatisk kategoriserer og visualiserer utgiftene til nettbankkunder. Lanseringsdato er 21. mars.

Even Westvang

skoleporten.bengler.no – Er skolene mer enn bare OK der du bor? – Resultatene fra nasjonale prøver brukes til å måle og belønne skolene, men offentliggjøres ikke av utdanningsdirektoratet på skolenivå. Skoleporten.bengler.no (http://skoleporten.bengler.no/) lar deg utforske resutatene for enkeltskoler i et visuelt grensesnitt.

folkevandringer 2006-2007 – Kan man bruke skattelistene til noe annet enn å finne ut hva naboen tjente i fjor? Sammenstilling av skattelister fra flere år kan fortelle hvor nordmenn flytter. Folkevandringer forsøker å finne veien gjennom dette store mangedimensjonale datasettet.

Even Westvang har programmert og formgitt seg gjennom et bredt spekter medier. Siden 2005 har han utelukkende jobbet med sosiale medier gjennom prosjektene underskog.no (http://underskog.no/) og origo.no (http://origo.no/).

Schweigaards gate 14, 0185 · Oslo