Past Meetups (7)

What we're about

JST är gruppen för oss mjukvarutestare i Jönköping med omnejd. Tanken är att vi ses med jämna mellanrum för att ha uppstyrda träffar med teman inom mjukvarutestning. Aktiviteterna varierar men fokus ligger på att alla ska få möjlighet att medverka, exempelvis genom runda bordet, diskussioner, testing puzzles och lightning talks. Nätverket är obundet, dvs inte knutet till något företag (det är alla vi, inklusive du, som står bakom nätverket). Alla inom branschen är välkomna. Vi växlar inom nätverket vem/vilka som är värdar för varje träff.

Members (73)