124 spotkanie Krakowskiej Grupy Developerów .NET.

Details

Details
Podczas 124 spotkania grupy wystąpi Bartosz Sypytkowski, który zaprezentuje nam dwa tematy. Pierwsza prezentacja będzie poświęcona programowaniu wielowątkowemu i bibliotece TPL natomiast podczas drugiej prezentacji zapoznamy się z możliwościami skalowania aplikacji opartych o Event Sourcing. Tematy jak zawsze niezwykle interesujące, więc zachęcamy do pozostania po spotkaniu i wymiany opinii oraz doświadczenia. Serdecznie zapraszamy.

-------------------------------------------------------------------------------

🔊 "Understanding modern concurrency primitives"

Głównym tematem tej prezentacji będzie model programowania znany powszechnie jako coroutines, fibers lub green threads, w .NET-cie realizowany m.in. za pomocą Task Parallel Library. Powiemy sobie jak działa on pod spodem na różnych platformach oraz jakie konsekwencje za tym stoją, jak również jak został on zrealizowany w C# i w jaki sposób jest on wspierany przez kompilator.

🔊 "Collaborative eventsourcing"

Podczas tej prezentacji opowiemy sobie trochę o eventsourcingu, oraz o popularnych istniejących technikach skalowania aplikacji o niego opartych. Zobaczymy najbardziej popularny model replikacji zdarzeń - leader/follower, znany chociażby z komercyjnych narzędzi takich jak Kafka - oraz jakie są jego ograniczenia po to, aby skupić się na alternatywnym modelu opartym o model peer-to-peer: czym się on różni oraz gdzie można go wykorzystać?

👨🏼‍🎓 Bartosz Sypytkowski

Bartek jest kontrybutorem open source, znanym m.in. z udziału w projektach takich jak Akka.NET, miłośnikiem programowania funkcyjnego, rozproszonego i wielowątkowego.

👉🏼 https://bartoszsypytkowski.com