What we're about

Jesteśmy społecznością! Społecznością, która skupiła się wokół WordPressa. Organizujemy cykliczne spotkania entuzjastów WordPressa w Kaliszu i chcemy pomóc sobie nawzajem w korzystaniu z tego największego systemu zarządzania treścią na świecie. Dołączysz?

Czym jest WordUp! Kalisz?

Jest nieformalną grupą różnych ludzi, którzy w swoim życiu mają styczność z WordPressem i są zakochani w jego możliwościach, filozofii jaką ze sobą niesie i chcą dzielić się wiedzą! Każdy z nas jest inny, każdy z nas używa WordPressa inaczej.

--

We are a community! A community that has focused on WordPress. We organize periodic meetings of WordPress enthusiasts in Kalisz and we want to help each other in using this largest Content Management System in the world. Will you join?

What is WordUp! Kalisz?

It is an informal group of various people who in their lives have contact with WordPress and are in love with its capabilities, the philosophy it brings and want to share knowledge! Each of us is different, each of us uses WordPress differently.

Past events (7)

WordUp! Kalisz online

Online event

WordUp! Kalisz #5

Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4

WordUp! Kalisz #4

Widelec Kalisz

WordUp! Kalisz #3

KALISZFORNIA Club

Photos (21)