Next Meetup

XXIV Forum Teleinformatyki
Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. Jednym z pomysłodawców, a na pewno najaktywniejszym propagatorem Forum był Marek Car, ówczesny szef Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów – stąd dwie pierwsze edycje odbyły się pod nazwą „Rządowe Forum Teleinformatyki”. Od początku nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum. W 2017 roku Forum zgromadziło 483 osoby z administracji rządowej i samorządowej, z firm z różnych branż, organizacji oraz ze środowisk naukowych. Podczas konferencji wręczane są Nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach, m.in. związane ze społeczeństwem informacyjnym oraz Forum Teleinformatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”. Więcej informacji na stronie: http://www.forumti.pl PTI jest partnerem merytorycznym Forum. Oddział Mazowiecki PTI jest fundatorem nagrody dla Młodych Mistrzów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS

Żwanowiecka · Miedzeszyn

What we're about

Cykliczne spotkania profesjonalistów i pasjonatów informatyki. Organizowane przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Ogłaszać też będziemy (od czasu do czasu), mające miejsce w Warszawie, interesujące spotkania (współ)organizowane przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego i naszych znajomych / przyjaciół.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCbjK_yL_dPOpUvEXF0eT73g) i śledzenia profilu na Twitter @KlubInformatyka (https://twitter.com/KlubInformatyka)

Lista "tematów" jest uzupełniana przy okazji każdego spotkania (w zależności od jego tematyki), ale tematy są bardzo "heterogeniczne". Jednakże stramy się aby każde spotkanie było najwyższej jakości merytorycznej.

Members (828)

Photos (2)