Next Meetup

Åpne data
Gjennom hele 2017 jobbet Eggedosis med "Felles datakatalog" - et prosjekt initiert av Brønnøysundregistrene og Difi. Målet med prosjektet har vært å skape et verktøy som tilrettelegger for deling av åpne data. Felles datakatalog inneholder beskrivelser av datasett, og skal gjøre det enklere for både forretningsutviklere og tjenesteutviklere å innhente informasjon. Utgangspunktet for prosjektet var regjerningens ønsker i Digital agenda. I kapittel 7 står det at "Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst. Dette omtales gjerne som "kun én gang", og er en av regjeringens hovedprioriteringer i IKT-politikken". Felles datakatalog er altså ett av tiltakene som er iverksatt for å nå målet om "kun én gang". Resultatet av det arbeidet som er gjort så langt kan man se her: https://fellesdatakatalog.brreg.no/ Eggedosis har også vært med på å designe en registreringsløsning for innsamling av datasettbeskrivelser. Denne brukes blant annet av kommuner som ikke allerede har en egen løsning. I år er Eggedosis invitert tilbake til Brønnøysundregistrene for blant annet å utvikle en API-katalog, som skal gjøre det enklere å få tilgang til åpne data. Eggedosis ønsker å gi IT-forum mer om arbeidet som er gjort, planene fremover, bakgrunnen for prosjektet, krav og støtte fra departementet, samarbeid med SKATE (styring og koordinering av tenester i e-forvaltning), kommuner og øvrige etater.

Technoport Kvernberget

Pilotveien 2, 6517 Kristiansund · Kristiansund N

Upcoming Meetups

Past Meetups (35)

What we're about

Kristiansund IT-Forum er ment å være et faglig og sosialt samlingssted for alle som driver med eller er interessert i IT (programmering, drift, rådgivning, etc) i Kristiansund og omegn.

Members (146)

Photos (16)